Kouzla

2. června 2009 v 12:42 | Q@ťuL@ & Miss.D@n!$Qa |  Čarodějky
kouzla


Kouzlo na vyvolání síly tří
Poslyš řeč čarodějek
Tajemství, co skrývá noc
Poznej jména nejstarších bohů
Slova těch nejsilnějších kouzel
Svědkem je mi tato chvíle
Obracím se k staré síle
Dej velkou moc nám sestrám třem
Chceme mít moc
Dej nám sílu

Kouzlo na vrácení své moci
Odkud přišla vracíme svou moc,
Jak odeznějí slova zmizí naše moc

Kouzlo na ztrojnásobení síly
Vezmi prosím mou moc
Jí požehnej
Trojí sílu mi dej

Kouzlo na prohození síly
Co je mé bude Tvé
Co je Tvé bude mé
Moc změní místo své
Odevzdávám svůj dar vzduchu
Ať donese ho k Tobě hned

Kouzlo na vrácení do minulosti
Pro dohodu, co neměla se stát
My žádáme Tě, musíš nám pomoc dát
A tam, kde to začalo, nás odeslat

Kouzlo na vrácení do současnosti
Nechť všechno má svůj čas
A všechno své místo zase
Navrať zpět co změnilo se
V prostoru a čase

Kouzlo na přenesení do budoucnosti
Slyš ta slova, co Tě nesou
Ta krutá ohně znamení
V budoucnu sejdeme se zase
V jiném prostoru a čase

Kouzlo na zrychlení času
Proudy času ke mně spěchejte
Dejte mi křídla
Zrychlete můj běh
Svému osudu ať letím vstříc
Zítřek ať je teď

Kouzlo k získání Knihy stínů
Slyšte slova čarodějek
Tajemství skrytá v noci
Vyzýváme nejstarší z bohů
Zdroj kouzelné moci
V této noci a v této chvíli
Voláme starodávné síly

Kouzlo chytrosti
Duchové, ať všechna slova chápu teď snáz
Vědění ať vstoupí do mě v jeden jediný ráz
Čtyřiadvacet hodin od sedmi do sedmi
Budu teď znát ode všech slov všechny významy

pozn. Nebudu z toho mít osobní prospěch!

Kouzlo na vytvoření dveří
Když překážka v cestě vě
Zaklepej a ihned zmizí

Kouzlo na přenesení do obrazu
"Absolvo Amitto Amplus Brevis Semper Mea"

Kouzlo na vysvobození z obrazu
"Verva Omnes Liberant"


Kouzla z 5. série:


Kouzlo pro nalezení Millie

(epizoda 5.1;vyvoláno Mořibabou)
Vodo ze všech moří, vzejdi,
tu, jež unikla mi na zemi najdi.
Jdi tam, kde vichry nesou zkázu,
pak desetkrát na ni padni jak za starých časů.

Kouzlo na vyhledání Mořibaby

(epizoda 5.1; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Voláme čarodějné síly mocné,
najděte sídlo Mořibaby nectné.
Zaměřte čchi ať čakry se naplní,
přes kruté moře nás zaveďte k ní.

Kouzlo nebojácnosti

(epizoda 5.2; vyvoláno Piper)
Bez sebe, stísněná, plná strachu,
panika ve mně roste, až neslyším.
Musím to potlačit, abych mohla dýchat,
strachu mě zbav pro ty, co jsou mi vším.

Kouzlo na poznání citů Phoebe (pro Colea)

(epizoda 5.2; vyvoláno Paige)
Otevři Coleovi srdce Phoebeino,
odhal tajemství, které skrývá,
vyjev oheň vášnivé lásky,
ať pocítí bolest touhy, která ji sžírá.

Kouzlo na poražení Necrona

(epizoda 5.2; vyvoláno Paige)
Příliv zla na zem útočí,
věčné tmě k vstupu pokyne.
My síly dobra svíráme v náručí,
to zlo v nich ať zahyne.

Kouzlo na přenesení do zrcadla

(epizoda 5.3; vyvoláno zlou čarodějnicí)
Svobodu a vlastní vůli
teď v zrcadle ztratíš.
Mé příkazy plnit budeš
a nikdy se nevrátíš.

Kouzlo na zbavení těla jedu

(epizoda 5.3; vyvoláno Piper)
Slyš náš hlas pro ty, co padli,
vyčisti je, přiveď k probuzení,
ať jed v čemkoli snědli.

Kouzlo na poražení Orina

(epizoda 5.6; vyvoláno Avou, Paige, Phoebe)
Marino, Tereso, Lydie!
Cikánky rodu Nikolajevů,
stůjte teď při nás.
Zničte toho démona
dnes a v tento čas.

Kouzlo na poražení démona

(epizoda 5.7; vyvoláno Penelopou)
Démone,pekel stvoření,
dech smrti tě v popel promění.

Kouzlo na poražení Barbuse (Zdroje)

(epizoda 5.7; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Prudence, Patricio, Penelopo,
Melindo, Astrid, Heleno,
Lauro a Grace!
Halliwellovy čarodějky,
stůjte teď při nás,
zničte démona zla
hned v tento čas.

Ptačí kouzlo

(epizoda 5.7; vyvoláno Paige)
Touhu mám, kouzlo znám.

Kouzlo na sebrání moci

(epizoda 5.8; vyvoláno Bacarrou z přítomnosti a budoucnosti)
Než se večer sejde s nocí,
zbav je všechny jejich moci.

Kouzlo na poražení Bacarry z přítomnosti a budoucnosti

(epizoda 5.8; vyvoláno Phoebe)
Černý kouř a bílý plamen
přemění jejich maso v kámen.

Kouzlo pro nalezení Phoebe (hledací kouzlo)

(epizoda 5.10; vyvoláno Paige)
Jasnozřivé taje, zjevte nám,
ve kterých místech hledat mám.

Kouzlo na vyhnání ducha Phoebe z těla

(epizoda 5.10; vyvoláno Isis)
Společně v čase už nikdy víc,
vypuď jejího ducha a nenech z něj nic.

Kouzlo pro záchranu Paige

(epizoda 5.10; vyvoláno Piper)
Kde jedna přebývat může,
tam dvě různé duše tlí.
Teď, moci tří, zachraň tělo
a dej, ať Paige volnost mít smí.

Kouzlo na zbavení Phoebe moci

(epizoda 5.11; vyvoláno Piper)
Dříve než pohltí ji zlo pekelné,
ať zbaví se své síly čarodějné.
Ať Phoebe právě v této chvíli
zbaví se své čarodějné síly.

Kouzlo pro vyhnání síly Nexu z Cola

(epizoda 5.11; vyvoláno Phoebe)
Vrať se do temnot, tam kde zlo je.
Tahle Phoebe nebude tvoje.
Jdi pryč, už mám svou moc
a vezmi s sebou tu černou noc.

Kouzlo na přivolání šamana

(epizoda 5.13; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Z pout se chceme vymanit,
Ze zlých kouzel spletených.
Zbav nás kouzel, šamane,
teď z temnoty tě voláme.

Kouzlo pro vrácení domu tam, kde byl

(epizoda 5.13; vyvoláno Piper)
Ať napraví se chyba mého kouzla,
chci, aby existence na své místo znovu vklouzla.

Spací kouzlo

(epizoda 5.14; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Teď vykročme z denního bdění
a vraťme se do hlubin snění.

Kouzlo na vrácení daru ­- jednorožce

(epizoda 5.15; vyvoláno Phoebe)
Vezmi to zvíře a dárci ho odnes,
pro matku i dítě byl by to otřes.

Kouzlo ke zničení Cronyna Doris

(epizoda 5.15; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Zvíře z legend, pověsti
dej moc slovům se povznésti
a toto zlo ze světa smésti.

Kouzlo na opravení svetru

(epizoda 5.17; vyvoláno Paige)
Osobní prospěch - kdo se ho bojí?
Ať je můj svetr zas jako nový.

Kouzlo pro nalezení štěstí

(epizoda 5.17; vyvoláno Paige)
Aby našly štěstí, finance se zbláznily,
zažeňte mé věřitele aspoň na chvíli.
Vysílám kouzlo, aby našlo štěstí,
doufám, že to pro mě nový život věstí.

Kouzlo na oživení vzpomínek

(epizoda 5.18; vyvoláno Piper)
Ať je pravda vyřčena
a vzpomínky ať ze tmy zapomnění vystoupí
a zlobu zaženou.

Kouzlo na přeměnu démona ve strom

(epizoda 5.19; vyvoláno Paige, Piper)
Jak plynou roční období,
tak život se vždy obnoví.
Až skryjí ho rovy,
zas tvar přijme nový,
tak dej kořeny démonovi.

Kouzlo na vyvolání ducha

(epizoda 5.21; vyvoláno Piper)
Slyš má slova, slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany.
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou.

Kouzlo pravdy

(epizoda 5.21; vyvoláno Paige)
Pro ty, co pravdu rádi objeví,
otevři srdce, tajemství ať se vyjeví.
Odteď, než bude znovu teď,
pak vzpomínka ať zmizí hned.

Kouzlo na zničení duchů

(epizoda 5.21; vyvoláno Penny)
Popel popelem,
duch duchem,
vem jeho duši,
ať pozře ji zem.

Kouzlo na přivolání matek - Halliwellek

(epizoda 5.21; vyvoláno Penny)
Já volám vás
přes prostor a čas,
rodu Halliwellů ženy,
matky, dcery,
sestry, přítelkyně,
co provázíte života našeho radosti i steny.
Přijďte mezi nás do domácí svatyně,
ať ve vás dítě má do dobra průvodkyně.

Za tato kouzla moc děkuji Phoebe*, která mi je přeložila a poslala. :o)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.